VNAB

Webportaal van de VNAB

4

De Vereniging Nederlands Assurantiebeurs is een vooraanstaande organisatie in de verzekeringsbranche die partijen in de branche bij elkaar brengt om risico's op een verantwoorde wijze te verzekeren. Wij ontwikkelden een modern webportaal voor publiek en een besloten deel voor leden.

De site biedt veel actualiteit en dynamiek op verzekeringsgebied. In het afgeschermde deel is uitgebreide informatie voor leden beveiligd toegankelijk. Een deel van de informatie is via Dropbox gekoppeld en biedt bezoekers toegang om content te downloaden. De VNAB maakt tevens gebruik van Mailplus voor professionele e-mail marketing.

Kijk op www.vnab.nl

Top